Home  >> Developers Forum  >> Bấm huyệt trị yếu sinh lý có hiệu quả không

datttran

Add new friend

Join Date:2018/12/22

Location: Vietnam

Posts:65

Posted at 2019-01-21 17:28:32
[ Bấm huyệt trị yếu sinh lý có hiệu quả không ]

Cách du: dưới gai đốt sống lưng 7, đo ngang ra 1,5 tấc.

- Khúc tuyền: ở đầu trong nếp gấp nhượng chân, nơi khe giữa của bờ trước gân cơ bán mạc và cơ thẳng trong.

Ăn kém, cơ nhẽo do “tỳ khí hư”: thêm huyệt tác dụng ôn bổ tỳ vị như tỳ du, túc tam lý, trung quản.

- Tỳ du: dưới gai sống lưng 11, đo ngang ra 1,5 tấc.

>>https://datttran.home.blog/2019/01/10/chua-yeu-sinh-ly-bang-bam-huyet/

- Túc tam lý: úp lòng bàn tay vào giữa đầu gối, đầu ngón tay giữa chạm vào xương ống chân (xương chầy), từ đó hơi xịch ra phía ngoài một ít là huyệt.

- Trung quản: lỗ rốn thẳng lên 4 tấc hoặc lấy ở điểm giữa của đoạn thẳng nối rốn và đường gặp nhau của 2 bờ sườn.

Nếu khi quan hệ thở nhanh, ho vã mồ hôi do “phế khí hư: thêm huyệt có tác dụng bổ phế khí như phế du, chiên trung.

- Phế du: Dưới gai đốt sống lưng 3, đo ngang ra 1,5 tấc.

AngelaKinsey52

Add new friend

Join Date:2019/1/23

Location: United States of America

Posts:0

Posted at 2019-01-23 15:04:44

Bạn có thể tạo chế độ dưới đây hay quá bên ngoài của Anxiety.   It is common for everyone to go into grades of depression but if you feel it is operated on too deep then you may need to see a doctor. psychology research paper topics   Gặp lỗi không phải chỉ chỉ cảnh báo trước, nó không hợp lệ của tất cả các các Effects nào như như vậy và frustration. 


AngelaKinsey52

Add new friend

Join Date:2019/1/23

Location: United States of America

Posts:0

Posted at 2019-01-23 15:24:09

......................................................................

AngelaKinsey52

Add new friend

Join Date:2019/1/23

Location: United States of America

Posts:0

Posted at 2019-01-23 15:24:41

thanks............................................................

NOTE:
1.The reply should be more than 20 characters.
2.Image Size: less than 1MB, max pixel: 300 * 300.