Home  >> Developers Forum  >> Nhung dieu ban con chua biet ve tiem nang cua nao bo

eliteab

Add new friend

Join Date:2019/5/31

Location: Seychelles

Posts:3

Posted at 2019-05-31 03:22:41
[ Nhung dieu ban con chua biet ve tiem nang cua nao bo ]

Những điều bạn còn chưa biết về tiềm năng của não bộ

Nội dung dưới đây Sinh trắc vân tay Elite Symbol chúng tôi cùng bạn tìm hiểu về Những điều bạn còn chưa biết về tiềm năng của não bộ.

Thùy trước trán

Giữ một phần vai trò kiểm soát cảm xúc, giải quyết vấn đề, sự hội nhập với xã hội và sự tự phát. Khả năng tự nhận thức, kiểm soát và thực hiện hành vi. Khả năng lập luận, đánh giá, lập kế hoạch, tương tác, lãnh đạo, sáng tạo trong tư duy trừu tượng. Thể hiện cá tình và hành vi xã hội đúng đắn.

[IMG] 

Những điều bạn còn chưa biết về tiềm năng của não bộ

Thùy trán

Trong Sinh trắc vân tay uy tín, thùy này giữ chức năng kiểm soát hoạt động. Đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, xử lý và tổng hợp thông tin cảm giác từ các giác quan, cơ thể. Một phần thùy đỉnh liên quan đến kiểm soát khả năng quan sát không gian, cấu trúc ngữ pháp, sắp xếp câu.

Thùy chẩm:

[IMG] 

Sinh trắc vân tay đánh giá tiềm năng của não bộ

Thùy thái dương:

Chỉ số PI: nói lên độ mạnh của khả năng tương ứng với từng ngón tay.

Chỉ số NGF: nói lên cường độ liên kết giữa các noron thần kinh.

Để khám phá công nghệ này mới bạn đến với sinh trắc vân tay HCM Elite Symbol chúng tôi.

NOTE:
1.The reply should be more than 20 characters.
2.Image Size: less than 1MB, max pixel: 300 * 300.